ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę. Logo firmy

czwartek, 18 sierpnia 2011 01:59

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę. Logo firmy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów przedstawił swoje stanowisko w kwestii użycia logo firmy (produktu) przy kosztach reklamy lub reprezentacji w podatku dochodowym od osób prawnych. Sprawdź czy wydatki na towary opatrzone logo firmy stanowią koszty podatkowe.

W opinii Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów, kwestia dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prezenty i gadżety posiadające logo firmy (produktu), traktując je jako wydatki o charakterze reklamowym. Obecnie bowiem wydatki na reklamę, niezależnie od jej charakteru, są w pełnej wysokości kosztem podatkowym. W odniesieniu do całokształtu działalności firmy do reklamy można zaliczyć te działania, które mają na celu przekazanie wiedzy o zaletach i wartości reklamowanej firmy (reklama firmy), realizowane poprzez rozpowszechnianie jej logo.

 

Zdaniem Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja indywidualna z dnia 19 kwietnia 2011 r.) przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji reprezentacji ani reklamy. Zatem należy odwołać się do wykładni językowej tych pojęć. „Słownik języka polskiego” pod redakcją profesora Stanisława Dubisza definiuje „reprezentację” jako okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną.

Przenosząc tę definicję na grunt ustawy podatkowej, zgodnie z przyjętym od lat poglądem doktryny prawa podatkowego, należy uznać, że reprezentacja to występowanie w imieniu podatnika (firmy) wiążące się z okazałością, wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy. Celem wydatków na reprezentację jest m.in. kształtowanie i utrwalanie określonego wizerunku zewnętrznego firmy w oczach klientów, kontrahentów i opinii publicznej.

Natomiast reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego.


Reklama może być realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Za logo uznać należy znak handlowy o charakterze graficznym, używany przez daną firmę do identyfikowania marki swojego produktu lub oferowanych usług oraz odróżniania ich od innych (por. J. Thomas Russell. W. Ronald Lane, Reklama według Ottona Kleppnera; Wydawnictwo FELBERG SJA, 2000 r., s. 621).

Logo może obejmować zarówno nazwę przedsiębiorcy, jej skrót jak też nazwę konkretnego produktu lub usługi. Każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach spełnia funkcje reklamowe. Identyfikowana bowiem jest z daną firmą i oferowanymi przez nią towarami lub usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz pośrednio zachęcając do ich nabycia.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania przekazań towarów w ramach usług reklamy i promocji, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę. Logo firmy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________