ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Budowa a przebudowa. Stawka VAT 2011

wtorek, 23 sierpnia 2011 14:06

Budowa a przebudowa. Stawka VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nie jest możliwe stosowanie obniżonej stawki podatku VAT na wszystkie roboty budowlane (budowlano-montażowe) dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego. Zatem obniżona stawka podatku ma zastosowanie tylko do określonych czynności dotyczących obiektów budowlanych, które zaliczane są do społecznego programu budownictwa mieszkaniowego.

Stawka 8% VAT będzie miała zastosowanie wówczas, gdy w wyniku przebudowy obiekt budowlany (jego część) jej poddany będzie się kwalifikował do objęcia społecznym programem mieszkaniowym.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 23 marca 2011 r. (I SA/Kr 1751/10).

Stawka 8% VAT obejmuje dostawę, budowę, remont, modernizację, termomodernizację oraz przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Dostawa określonych obiektów budowlanych to sytuacja, w której podatnik sprzedaje istniejący lokal mieszkalny czy też budynek mieszkalny. Również remont i modernizacja obiektów budownictwa mieszkaniowego, objętych społecznym programem budownictwa mieszkaniowego, są objęte 8-procentową stawką podatku.

Przepisy ustawy o VAT nie precyzują pojęcia remontu oraz modernizacji. Należy je rozumieć zgodnie z ich potocznym rozumieniem, jako prace o charakterze odtworzeniowym bądź ulepszeniowym dotyczące danego lokalu bądź budynku.

Przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym również będzie korzystać z 8-procentowej stawki podatku VAT. Przepisy prawa budowlanego definiują przebudowę jako prace budowlane, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.

Stawka 8% VAT będzie miała zastosowanie wówczas, gdy w wyniku przebudowy obiekt budowlany (jego część) jej poddany będzie się kwalifikował do objęcia społecznym programem mieszkaniowym. Przykładowo zatem przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny będzie mogła być objęta stawką obniżoną, zaś przebudowa w kierunku odwrotnym (z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy) ze stawki obniżonej korzystać nie powinna (por. Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard,Komentarz, LEX 2011, Komentarz do art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.  nr 54, poz. 535 ze zm.), [w:] A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT. Komentarz, Lex, 2011, wyd. V).

Zdaniem Sądu nie znajduje uzasadnienia różnicowanie stawki podatku VAT dla budynków, które są budowane lub przebudowywane (w obu przypadkach o przeznaczeniu, a w konsekwencji właściwej klasyfikacji decyduje, min. pozwolenie na budowę, czy inne dokumenty).

Niespornym w rozstrzyganej sprawie było, iż dom pomocy społecznej jest klasyfikowany pod nr 1130 według PKOB. Mieści się zatem w pojęciu obiektów budownictwa mieszkaniowego, a skoro tak to podlega także definicji społecznego budownictwa mieszkaniowego. Wynika to wprost z definicji zawartej w art. 41 ust 12a ustawy o VAT, która posługuje się spójnikiem "oraz" co oznacza, że oprócz obiektów objętych działem 11 PKOB społeczne budownictwo mieszkaniowe obejmuje także dalsze -wymienione przez ustawodawcę budynki lub ich części.

Jeżeli masz pytania na temat rozwiązań podatkowych dotyczących budownictwa mieszkaniowego, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Budowa a przebudowa. Stawka VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________