ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Wykonanie robót budowlanych czy zbycie towaru?

wtorek, 23 sierpnia 2011 09:46

Wykonanie robót budowlanych czy zbycie towaru?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dokonana przez podatnika czynność polegająca na wyprodukowaniu więźby dachowej, a następnie jej dostarczeniu i zamontowaniu na budynku mieszkalnym, jako wykonanie całej inwestycji, stanowi usługę budowlano-montażową, a nie dostawę towarów. Realizowane przez podatnika w obiekcie budownictwa mieszkaniowego roboty budowlano-montażowe z użyciem wytworzonych przez niego produktów (np. parapety, rolety, blaty, schody, balustrady, bramy wjazdowe, itp.), podobnie jak w przypadku producentów okien i drzwi, stanowią pod względem gospodarczym jednolite świadczenie będące usługą zaliczaną do robót budowlanych, podlegające opodatkowaniu obniżoną stawką podatku.

Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 października 2009 r. (I FSK 545/08).

 

W niniejszej sprawie Sąd przyjął, że skoro celem stron umowy było wykonanie robót, a nie zbycie danej ilości towarów, z podstawy opodatkowania nie powinna być wyodrębniona wartość zużytych materiałów. Klient skarżącej spółki mógł oczekiwać od niej kompleksowej usługi osadzenia parapetów w ramach przeprowadzanych robót budowlanych. Nie powinno przy tym mieć znaczenia w jaki sposób wykonawca usługi wszedł w posiadanie materiałów użytych do jej wykonania.

Ostatecznie Sąd, biorąc pod uwagę wszystkie elementy stanowiska podatnika stwierdził, że z punktu widzenia nabywcy świadczeniem był montaż parapetów, czyli wykonanie kompleksowej usługi, a wyprodukowanie parapetów na indywidualne zamówienie było czynnością zmierzającą do wykonania świadczenia. Montaż parapetów wyprodukowanych lub nabytych przez wykonawcę, czyli z użyciem własnych a nie powierzonych materiałów zakłada ze swej istoty ich dostarczenie.

W ten sposób materiały budowlane takie jak parapety, okna czy drzwi zostają zużyte w ramach wykonania tej usługi. Wykonawca ma zatem dostarczyć to, co do wykonania dzieła jest konieczne, niezależnie od wkładu pracy.

Jeżeli masz pytania na temat rozwiązań podatkowych dotyczących opodatkowania robót instalacyjnych, montażowych czy budowlanych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

 

 


powrót VAT Wykonanie robót budowlanych czy zbycie towaru?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________