ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi edukacyjne a zwolnienie z VAT 2011

czwartek, 25 sierpnia 2011 14:05

Usługi edukacyjne a zwolnienie z VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ze zwolnienia od VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. korzystają usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty. Sprawdź, czy organizator kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, wpisany do rejestru placówek oświatowo-wychowawczych, może korzystać z powyższego zwolnienia, organizując usługę letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 

Od 1 stycznia 2011 r. w wyniku nowelizacji usunięty został art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, co oznacza, że nie obowiązuje już załącznik 4 do ustawy o VAT, w którym do dnia 31 grudnia 2010 r. wskazane były poszczególne rodzaje usług korzystających ze zwolnienia przedmiotowego. Ustawodawca całkowicie odstąpił od wskazywania usług objętych zwolnieniem przedmiotowym w załączniku.

Jednocześnie katalog usług zwolnionych obowiązujący od 1 stycznia 2011 r. został zamieszczony bezpośrednio w treści art. 43 ust. 1. Katalog tych zwolnień znacząco jednak różni się od zakresu usług zwolnionych wskazanych w załączniku 4. W nowym art. 43 ust. 1 ustawy o VAT wskazano dość precyzyjnie jakiego rodzaju usługi edukacyjne będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT.

I tak w świetle znowelizowanej ustawy o VAT, a zwłaszcza art. 43, usługi edukacyjne mogą korzystać ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24a usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.

Ośrodek, który organizuje kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, wpisany jest do rejestru placówek oświatowo-wychowawczych, może korzystać z powyższego zwolnienia, organizując sługę letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Jeżeli, podatnik organizuje kolonie i obozy na zlecenie obce dla dzieci i młodzieży, zapewniając kompleksowo całokształt usługi: zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę wychowawczą i medyczną, przewóz uczestników kolonii i obozów oraz zajęcia programowe, w tym głównie obozy i kolonie organizowane na zlecenie Kuratorium dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego, może korzystać ze zwolnienia na podstawie: art. 43 ust. 1 pkt 24a ustawy o VAT przewidzianego dla usług w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanej, wykonywanych w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.Ponadto zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649 ze zm.) zwalnia się od podatku usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty, świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek.

W przypadku usług dotyczących wyłącznie zakwaterowania i wyżywienia możliwe jest stosowanie klasyfikacji dla jednego rodzaju usługi, tj. usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe - 55.10.10.0.

Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 12 sierpnia 2011 r.).

Jeżeli masz pytania na temat zwolnienie z VAT usług edukacyjnych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Usługi edukacyjne a zwolnienie z VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________