ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Kabina dla palaczy a koszty uzyskania przychodu

poniedziałek, 29 sierpnia 2011 13:42

Kabina dla palaczy a koszty uzyskania przychodu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy zakup kabiny dla palaczy z przeznaczeniem dla potrzeb pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu podatnika.

Zakup kabiny dla palaczy przeznaczonej zarówno dla pracowników podatnika, jak i dla klientów podatnika odwiedzających lokal gastronomiczny, stanowi koszt uzyskania przychodu. Albowiem wydatek na zakup kabiny dla palaczy jest poniesiony pośrednio w celu osiągnięcia przychodu poprzez poprawę warunków pracy pracowników oraz standardu obsługi klienta w lokalu gastronomicznym. Ponadto, wydatek na zakup kabiny dla palaczy nie został umieszczony w katalogu wyłączeń określonym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 18 sierpnia 2011 r. w interpretacji indywidualnej wydanej w związku z pytaniem spółki, która zakupiła kabinę dla palaczy aby ustawić ją w wynajmowanym obiekcie, z przeznaczeniem dla palących pracowników.

W opinii organu podatkowego, przy spełnieniu przez spółkę wszystkich przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przyjmując, iż zakup kabiny dla palaczy będzie miał wpływ na poprawę warunków pracy pracowników i standardu obsługi klienta w lokalu gastronomicznym, spółka może przedmiotowe wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w myśl cytowanego wyżej art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z faktem, iż ww. kabina będzie stanowiła w spółce środek trwały, wydatki poniesione na jej nabycie spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ww. kabinę jako kompletną i zdatną do użytku wprowadzono do ewidencji środków trwałych.

powrót Podatki dochodowe Kabina dla palaczy a koszty uzyskania przychodu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________