ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Opłaty lokalne Wyższe stawki podatków i opłat lokalnych w 2012

poniedziałek, 29 sierpnia 2011 17:28

Wyższe stawki podatków i opłat lokalnych w 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wzrosną stawki opłat i podatków lokalnych na 2012 r. Jest już projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w tej sprawie.

Jak co roku nowe górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłosi w obwieszczeniu Ministra Finansów. Podwyżce ulegną górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej, opłaty od posiadania psów.

Ostateczna wysokość ww. podatków i opłat zależy od poszczególnych rady gminnych, które podejmują uchwałę w tej sprawie. Coroczną zmianę górnych granic stawek kwotowych obowiązujących w danym roku podatkowym w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Podstawą przeliczenia stawek jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczący wzrostu cen w pierwszym półroczu 2011 r., który wyniósł 4,2%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2010 r.

Maksymalne wysokości stawek podatku od nieruchomości wyniosą w 2012 r.:

 1. od gruntów:
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,84 zł (obecnie 0,80 zł);
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł (obecnie 4,15 zł);
 • pozostałych – 0,43 zł (obecnie 0,41 zł);
 1. od budynków lub ich części:
 • mieszkalnych – 0,70 zł (obecnie 0,67 zł);
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 21,94 zł (obecnie 21,05 zł),
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł (obecnie 9,82 zł);
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,45 zł (obecnie 4,27 zł);
 • pozostałych – 7,46 zł (7,06 zł).
W podatku od środków transportowych stawki te wyniosą:
 1. od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 topy do 5,5 tony włącznie – 779,68 zł (748,25 zł);
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.300,71 zł (obecnie 1.248,28 zł);
 3. powyżej 9 ton – 1.560,84 zł (obecnie 1.497,92 zł);
 4. od samochodu ciężarowego o masie równej 12 ton lub wyższej – 2.978,53 zł (obecnie 2.858,47 zł);
 5. od autobusu o liczbie miejsc mniejszej niż 30 – 1.820,86 zł (obecnie 1.747,56 zł);
 6. równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.302,20 zł (obecnie 2.209,40 zł).

Nowe górne stawki opłat lokalnych wyniosą w 2012 r.:

 1. stawka opłaty targowej – 728,64 zł  (obecnie 699,26 zł);
 2. stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe – 2,08 zł dziennie (obecnie 1,99 zł);
 3. stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 2,96 zł dziennie (obecnie 2,84 zł);
 4. stawka opłaty uzdrowiskowej – 4,09 zł dziennie (obecnie 3,92 zł);
 5. stawka opłaty od posiadania psa – 115,31 zł rocznie od jednego psa (obecnie 110,66 zł).
powrót Opłaty lokalne Wyższe stawki podatków i opłat lokalnych w 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________