ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ulga meldunkowa w przypadku małżonków

piątek, 02 września 2011 15:32

Ulga meldunkowa w przypadku małżonków

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Skoro każdy z małżonków jest odrębnie podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia, to również warunki zastosowania ulgi meldunkowej należy rozpatrywać odrębnie dla każdego małżonka.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z dnia 18 sierpnia 2011 r.).

Skoro każdy z małżonków jest odrębnie podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia, to również warunki zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozpatrywać odrębnie dla każdego małżonka. Tym samym, każdy z małżonków może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, jeżeli spełnia warunki do jego zastosowania. Oznacza to, że w celu zastosowania zwolnienia, każdy z małżonków musi być zameldowany przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz w określonym terminie, każdy z małżonków musi złożyć stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia w ramach ulgi meldunkowej w przypadku, gdy w zbywanej nieruchomości zameldowany na pobyt stały nie krótszy niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia przedmiotowej nieruchomości był tylko jego współmałżonek. Oznacza to, że opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlega u podatnika dochód uzyskany ze zbycia lokalu mieszkalnego, stanowiącego współwłasność obojga małżonków, odpowiadający wysokości jego udziału w wartości tego lokalu mieszkalnego, ustalony na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

powrót Podatki dochodowe Ulga meldunkowa w przypadku małżonków

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________