ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Podatek Belki zniknie od 2012?

piątek, 09 września 2011 13:33

Podatek Belki zniknie od 2012?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Odsetki od prywatnych lokat bankowych mogłyby być nieopodatkowane od dnia 1 stycznia 2012 r. Taką zmianę ma wprowadzić projektowana zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o tzw. podatek Belki.

Projekt wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na zwolnieniu od opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne w postaci odsetek od wkładów na prywatnych rachunkach bankowych. Planowana zmiana nie obejmuje natomiast zniesienia opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i praw pochodnych.

Pod koniec 2001 r. rząd Leszka Millera wprowadził opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z lokat bankowych, tłumacząc to posunięcie koniecznością zwiększenia wpływów do budżetu państwa. Dziś są to znaczące sumy wpływające do kasy państwowej: w 2007 r. wynosiły one 1.933 miliona zł, w 2008 r. - 2.014 miliona zł, a w 2009 r. - 2.366 miliona zł.

W 2008 r. pojawił się pierwszy projekt likwidacji opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne ze środków zgromadzonych na prywatnych rachunkach bankowych. Główne argumenty przemawiające za zniesieniem tego podatku nie uległy od 2008 r. zmianie. Firmy prowadzące działalność gospodarczą, posiadające środki na lokatach bankowych, są zwolnione z tego podatku. Oznacza to, że przedsiębiorstwa są uprzywilejowane w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jak podkreślają projektodawcy ważnym argumentem jest też fakt, iż podatek ten powoduje, że dla wielu osób oszczędzanie w bankach staje się nieopłacalne. Obecnie wiele lokat bankowych i kont oszczędnościowych jest oprocentowanych na poziomie inflacji. Po odjęciu podatku od odsetek zysk z tej inwestycji jest poniżej inflacji, co powoduje że oszczędzanie nie jest opłacalne.

Największą wadą podatku od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jest możliwość zgodnego z prawem niepłacenia tego podatku. Sposób na jego ominięcie jest wyjątkowo prosty, a są nim lokaty z jednodniową kapitalizacją odsetek.

Umożliwią one zaokrąglanie odsetek i podatku Belki do pełnych złotych. Kwotą graniczną od której odsetki nie są naliczane jest 2,49 zł ponieważ zaokrąglona kwota daje 2 zł, od czego podatek wynosi 0,38 zł, ale po zaokrągleniu to 0 zł. Sposób polega na tym, żeby w momencie naliczania odsetek nie przekroczyły one kwoty 2,49 zł. Najczęściej stosowaną metodą jest doliczanie odsetek do lokaty codziennie. Aby nie płacić podatku wysokość lokaty nie powinna przekraczać 15.000 zł. Osoby posiadające większą ilość pieniędzy mogą założyć większą ilość lokat w wysokości poniżej 15.000 złotych i unikną płacenia tego podatku.

Głównym argumentem przeciwników tej nowelizacji jest to, że obejmuje on tylko zwolnienie z podatku z dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne ze środków zgromadzonych na prywatnych rachunkach bankowych, a nie obejmuje zwolnienia z dochodów uzyskiwanych z giełdy papierów wartościowych.

Wnioskodawcy uważają, że lokaty bankowe powinny zapewniać obywatelom przynajmniej niewielki zysk ponad inflację. Dziś często ten warunek nie jest spełniany i wiele osób nieumiejących grać na giełdzie, chcąc uniknąć strat na lokacie podejmuje ryzyko zakupu akcji. Dla wielu osób kończy się to dużymi stratami. Dlatego pozostawienie opodatkowania dochodów z giełdy i zwolnienie z tego obowiązku dochodów z lokat bankowych jest koniecznością.

W art. 21 ust. 1 pkt 138 otrzymałby brzmienie: wolne od podatku są odsetki oraz inne przychody ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przez banki lub przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe o ile umowa wiążąca z bankiem lub z kasą oszczędnościowo-kredytową stanowi, iż rachunki te nie są prowadzone dla  celów pozarolniczej działalności gospodarczej.

Proponuje się zastosowanie zmienionej ustawy od dochodów uzyskiwanych przez podatników od dnia 1 stycznia 2012 r.

powrót Podatki dochodowe Podatek Belki zniknie od 2012?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________