ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót PCC Podatek od czynności cywilnoprawnych przy ustanowieniu hipoteki

czwartek, 15 września 2011 13:39

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy ustanowieniu hipoteki

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W najnowszym piśmie dotyczącym opodatkowania hipoteki podatkiem od czynności cywilnoprawnych z dnia 3 czerwca 2011 r., Minister Finansów wypowiedział się na temat zabezpieczenia hipoteką wierzytelności już istniejących oraz wierzytelności o wysokości nieustalonej.

Sprawdź, czy możliwe jest stosowanie dwóch różnych stawek podatku od czynności cywilnoprawnych, gdy jedna hipoteka zabezpiecza zarówno wierzytelności istniejące, jak i wierzytelności o wysokości nieustalonej.

Przedmiotem opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych jest ustanowienie hipoteki (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o pcc). Zastosowanie odpowiedniej stawki podatku, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o pcc, jest uzależnione od rodzaju zabezpieczonych wierzytelności.

W przypadku gdy ustanowiona zostanie hipoteka zabezpieczająca wyłącznie wierzytelności istniejące - podatek wyniesie 0,1% od łącznej kwoty zabezpieczonych wierzytelności. W przypadku natomiast ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie zarówno wierzytelności istniejącej, jak i wierzytelności o wysokości nieustalonej, np. w sytuacji zabezpieczenia całości wierzytelności kredytowych (kapitału kredytu, roszczenia o odsetki oraz o przyznane koszty postępowania, jak również inne roszczenia o świadczenia uboczne) lub w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej, stawka podatku wyniesie 19 zł.

Jednocześnie Minister Finansów wskazał, iż suma hipoteki nie jest pojęciem tożsamym z kwotą wierzytelności istniejącej w rozumieniu przepisów ustawy o pcc. Nie można zatem przyjąć, iż suma hipoteki odpowiada kwocie zabezpieczonej wierzytelności istniejącej. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o pcc, brak jest również podstaw do stosowania dwóch stawek podatkowych od ustanowienia jednej hipoteki, nawet jeżeli hipoteka ta zabezpiecza zarówno wierzytelności istniejące, jak i wierzytelności o wysokości nieustalonej.

Jeżeli zatem suma hipoteki obejmuje wierzytelność istniejącą (kwota kredytu) oraz przynajmniej jedną wierzytelność o wysokości nieustalonej (odsetki, kary umowne itd.), czynność taka opodatkowana jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy zastosowaniu stawki w wysokości 19 zł.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania i stawki podatku od czynności cywilnoprawnych dla ustanowienia hipoteki, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót PCC Podatek od czynności cywilnoprawnych przy ustanowieniu hipoteki

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________