ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ubezpieczenie samochodu osobowego a koszty podatkowe

czwartek, 15 września 2011 11:52

Ubezpieczenie samochodu osobowego a koszty podatkowe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ubezpieczenie samochodu osobowego jest limitowana. Istotny jest również problem, według jakiego kursu walutowego przeliczyć kwotę limitu.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

 

Na podstawie powołanego przepisu kwota składek na ubezpieczenie samochodu osobowego zaliczana do kosztów uzyskania przychodów jest limitowana kwotą 20.000 euro. Kwota ta przeliczana jest na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

W sytuacji, w której umowa ubezpieczenia zawarta została, np. dnia 6 maja 2011 r., oznacza to, że należy przyjąć kurs sprzedaży euro obowiązujący w tym dniu.

Tak wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 17 maja 2011 r.  w sprawie kosztów uzyskania przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego.

powrót Podatki dochodowe Ubezpieczenie samochodu osobowego a koszty podatkowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________