ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Wyroby masłopodobne i seropodobne. Jak stawka VAT?

wtorek, 20 września 2011 15:15

Wyroby masłopodobne i seropodobne. Jak stawka VAT?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Do końca 2010 r. produkty mleczarskie były opodatkowane stawką VAT 7%. Spółdzielnie i inne przedsiębiorstwa mleczarskie na wyroby mleczarskie z dodatkiem oleju roślinnego takie jak: różnego rodzaju wyroby masłopodobne, inne produkty do smarowania oraz wyroby seropodobne również stosowały 7% stawkę podatku VAT.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. wyroby mleczarskie są podlegają stawce 5% VAT. Nie dotyczy to jednak produktów seropodobnych i masłopodobnych.

Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT obniży stawkę podatku z 8% do 5% dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu wyrobów masłopodobnych, innych produktów do smarowania oraz wyrobów seropodobnych (PKWiU ex 10.89.19.0), (CN ex 2106).

W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. produkty mleczarskie sklasyfikowane (według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. Dz.U. nr 197, poz. 264 z późn. zm.) w grupowaniu 15.5Produkty mleczarskie”, co do zasady opodatkowane były stawką podatku w wysokości 7%.

Spółdzielnie i inne przedsiębiorstwa mleczarskie na wyroby mleczarskie z dodatkiem oleju roślinnego takie jak: różnego rodzaju wyroby masłopodobne, inne produkty do smarowania oraz wyroby seropodobne również stosowały 7% stawkę podatku, bowiem Urząd Statystyczny w Łodzi klasyfikował te produkty w grupowaniu 15.51.55-90Produkty składające się z naturalnych składników mleka, gdzie indziej nie wymienione.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. stosowane w przepisach dotyczących podatku VAT odwołania do PKWiU z 1997 r. zostały zastąpione symbolami i nazwami grupowań stosowanymi w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. nr 207, poz. 1293 z późn. zm.). Według PKWiU z 2008 r. produkty mleczarskie z dodatkiem oleju roślinnego zaliczane są do grupowania 10.89.19.0Pozostałe różne produkty spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Ponieważ powyższe grupowanie nie zostało umieszczone w załączniku nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oznacza to, że te wyroby zostały opodatkowane od dnia 1 stycznia 2011 r. stawką w wysokości 8%.

Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2011 r. zmiany w ww. ustawie o VAT obniżyły do 5% stawkę dla wyrobów mleczarskich sklasyfikowanych (według PKWiU w grupowaniu 10.5Wyroby mleczarskie”, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU 15.51.53.0).

Mając na uwadze wyjaśnienia Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w zakresie ww. towarów pojawiły się różne interpretacje dotyczące zaklasyfikowania tych towarów, a także potoczne rozumienie „wyrobów mleczarskich”, które różni się od zakresu grupy PKWiU 10.05

Wyroby mleczarskie, co mogło spowodować, że znaczna część podatników stosowała do tych towarów stawkę 5% zamiast 8%, jak również uwzględniając brak intencji prawodawcy do objęcia od 1 stycznia 2011 r. tych towarów wyższą stawką podatku, jest uzasadnione wprowadzenie na te towary stawki 5 %.

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie przepisu, umożliwiającego zastosowanie 5% stawki do ww. czynności, wykonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. Powyższe rozwiązanie nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego, ponieważ jest korzystne dla podatników. Jednocześnie przepis ten, mający charakter fakultatywny, nie obligowałby podatników, którzy chcieliby pozostać w tym okresie „przy opodatkowaniu według 8% stawki ”, do dokonywania korekty rozliczeń.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania wyrobów mleczarskich i innych produktów spożywczych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Wyroby masłopodobne i seropodobne. Jak stawka VAT?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________