ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Komornik a kasa fiskalna

wtorek, 27 września 2011 18:06

Komornik a kasa fiskalna

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Komornicy sądowi nie wiedzą czy mają obowiązek ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych podczas pobierania opłat za czynności egzekucyjne. Czy komornicy sądowi są traktowani jak podatnicy VAT i czy mają obowiązek ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy fiskalnej?

Krajowa Rada Komornicza jako organ reprezentujący komorników uważa, iż nie podlegają oni takiemu obowiązkowi, natomiast niektóre urzędy skarbowe nie zgadzają się z takim stanowiskiem.

W świetle art. 111 ustawy o VAT obowiązek w zakresie ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy fiskalnej po stronie komorników sądowych mógłby powstać jedynie w sytuacji, gdyby komornicy, wykonując czynności egzekucyjne na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, działali w charakterze podatników VAT.

Należy jednak uznać, że komornicy nie są podatnikami jako organy władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). Komornik działa bowiem jako funkcjonariusz publiczny, szczególnego rodzaju organ państwowy – organ egzekucyjny, wyposażony przez prawo w określone władcze kompetencje zarówno wobec osób (art. 761, art. 764 Kodeksu postępowania cywilnego), jak i wobec innych instytucji władzy publicznej (art. 765 Kodeksu postępowania cywilnego), uprawniony do nakładania kar.

Charakter komornika sądowego jako podatnika VAT nie może być w szczególności uzasadniany treścią art. 18 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że komornik sądowy w odniesieniu do dostaw wykonywanych w ramach czynności egzekucyjnych nie działa w charakterze podatnika, tylko płatnika VAT. Zatem jego działania nie mogą implikować obowiązku zewidencjonowania tego obrotu przy pomocy kasy fiskalnej.

Przepis art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wprost bowiem stanowi, iż to podatnicy (a nie płatnicy) dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Klarowność przepisów oraz jednoznaczność ich interpretacji jest niezwykle istotna, dlatego komornicy oczekują na interpretację ze strony Ministra Finansów, w której udzieli on odpowiedzi na pytanie: czy komornicy sądowi są traktowani jak podatnicy VAT i czy mają obowiązek ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy fiskalnej.

powrót VAT Komornik a kasa fiskalna

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________