ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Farma słoneczna. Czy podlega podatkowi od nieruchomości?

wtorek, 27 września 2011 18:17

Farma słoneczna. Czy podlega podatkowi od nieruchomości?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Farma słoneczna zwana też elektrownią słoneczną, to znaczna powierzchnia gruntu rolnego zabudowana modułami fotowoltanicznym. Powstaje zatem pytanie, czy ogniwa takie są budowlami w rozumieniu przepisów prawa podatkowego i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Tego typu problem ma gmina Babice (powiat chrzanowski, woj. małopolskie), która prowadzi rozmowy z potencjalnym inwestorem w zakresie zabudowy znacznego areału modułami fotowoltanicznymi z myślą o budowie tzw. farmy słonecznej – słonecznej elektrowni. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w skali kraju, więc przy braku praktycznie sprawdzonych rozwiązań pojawiają się pewne niejasności i pytania na tle obowiązujących przepisów prawa – m.in. w zakresie podatku, jakim objęte zostaną te urządzenia.

Gmina zamierza wydzierżawić grunt rolny będący w jej samoistnym posiadaniu z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą związaną z uruchomieniem elektrowni słonecznej (panele fotowoltaniczne umieszczone nad gruntem na słupkach).

Stąd pytania:

  1. Czy panele te są budowlami w rozumieniu przepisów prawa podatkowego i podlegają opodatkowaniu stawką podatku od wartości budowli, czy też będą to urządzenia techniczne stanowiące element budowli, która w niewielkiej części będzie zajmowała dzierżawiony grunt rolny?
  2. W przypadku określenia paneli jako urządzeń technicznych – czy cały dzierżawiony grunt będzie podlegał opodatkowaniu jak od działalności gospodarczej, czy np. opodatkowanie będzie jak dla gruntu rolnego na uprawę czy wypas?

Gmina czeka na interpretację Ministra Finansów.

 

powrót Podatek od nieruchomości Farma słoneczna. Czy podlega podatkowi od nieruchomości?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________