ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Limit dla małego podatnika w 2012

poniedziałek, 17 października 2011 06:30

Limit dla małego podatnika w 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2011 r. kwoty 1.200.000 euro. Sprawdź limit obowiązujący w 2012 r.

Mały podatnik to podatnik VAT, u którego w 2012 r. wartość sprzedaży (plus VAT) nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro, tj. 5.324.000(1.200.000 euro x 4,4370 zł = 5.324.400 zł).

Mały podatnik to także podatnik VAT prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości 45.000 euro. Równowartość 45.000 euro to 199.665 zł. Zatem limit ten wyniesie 200.000.

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP z dnia 3 października 2011 r. wyniósł 4,4370 zł (Tabela nr 192/A/NBP/2011).

Jeżeli podatnik przekroczy w 2012 r. podane wyżej limity wartości sprzedaży, traci status małego podatnika.

Tyle samo wynosi limit dla małego podatnika w podatkach dochodowych.

powrót VAT Limit dla małego podatnika w 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________