ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Powrót do zwolnienia podmiotowego

wtorek, 04 października 2011 15:01

Powrót do zwolnienia podmiotowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zwolnienie podmiotowe ma zastosowanie zasadniczo do własnych czynności podatnika (czyli tam, gdzie podatnik realizuje obowiązek podatkowy wynikający z swoich własnych czynności). Możliwość rezygnacji ze zwolnienia dotyczy również wspólnot mieszkaniowych.

Zwolnienie podmiotowe ma ograniczony i dobrowolny charakter. Podatnik może utracić prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnować. W wyroku z dnia 4 lutego 2000 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zwolnienie to jest prawem podatnika, z którego nie musi on korzystać (III SA 925/99). Inaczej jest w przypadku gdy podatnik wykonuje czynności zwolnione z podatku, i nie może zrezygnować z braku opodatkowania wykonywanych przez siebie czynności - czynności te są zwolnione z podatku niezależnie od woli podatnika (z wyjątkiem rolników ryczałtowych).

Zasady rezygnacji ze zwolnienia określone zostały w art. 113 ust. 4 ustawy o VAT. Przepis ten przewiduje dwie sytuacje, a mianowicie rezygnację ze zwolnienia przez podatnika, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy (zwolnionego z podatku ze względu na wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym), oraz rezygnację ze zwolnienia przez podatnika, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT (rozpoczynającego w roku podatkowym wykonywanie czynności opodatkowanych).

Zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia, w pierwszym z przypadków podatnicy muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia. Zawiadomienie składane w drugim przypadku podatnik musi złożyć przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT (także czynności zwolnionej z podatku - art. 5 ww. ustawy nie rozróżnia czynności opodatkowanych i czynności zwolnionych z podatku, wszystkie traktuje jako czynności opodatkowane).

Nie ma wzoru zawiadomienia, konieczna jest jednak forma pisemna.

Wspólnota mieszkaniowa, która utraciła prawo do zwolnienia podmiotowego od podatku lub zrezygnowała z tego zwolnienia, może nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utraciła prawo do zwolnienia lub zrezygnowała z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia (art. 113 ust. 11 ustawy o VAT).

Tym samym, jeśli wspólnota mieszkaniowa utraciła prawo do zwolnienia podmiotowego lub z niego zrezygnowała w trakcie roku 2011 może ponownie z niego skorzystać dopiero od roku 2013.


powrót VAT Powrót do zwolnienia podmiotowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________