ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Prawo do odliczenia podatku naliczonego

wtorek, 04 października 2011 15:18

Prawo do odliczenia podatku naliczonego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czynnemu zarejestrowanemu podatnikowi podatku VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest on związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, czy też - jak określa to przepis ustawy - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika. Wynika z samej konstrukcji podatku VAT jako podatku od wartości dodanej. Nie można się zgodzić z poglądem, że prawo do odliczenia podatku naliczonego jest ulgą podatkową.

Prawo do odliczania zapewnia neutralność tego podatku dla podatników VAT, a jednocześnie pozwala faktycznie opodatkować konsumpcję. Zapewnia tym samym, że podatek płacony przez podatnika VAT przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie stanowi dla podatnika faktycznego kosztu (obciążenia finansowego). Stąd też możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju ale jest fundamentalnym i podstawowym prawem wynikającym z samej konstrukcji podatku VAT.

Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi VAT (prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT).

Wspólnocie mieszkaniowej będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części, w jakiej podatek ten jest związany z czynnościami opodatkowanymi, np. odsprzedażą towarów i usług właścicielowi lokalu użytkowego czy usługą np. najmu powierzchni wspólnej na cele reklamowe (art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 ustawy o VAT).

powrót VAT Prawo do odliczenia podatku naliczonego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________