ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Ewidencje wspólnoty mieszkaniowej

wtorek, 04 października 2011 15:17

Ewidencje wspólnoty mieszkaniowej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jakiego rodzaju ewidencje musi prowadzić wspólnota mieszkaniowa dla potrzeb podatku VAT oraz od kiedy musi ewidencjonować obrót i kwoty podatku za pomocą kasy fiskalnej.

Wspólnoty mieszkaniowe korzystające ze zwolnienia podmiotowego są obowiązane prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

W przypadku natomiast podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku przedmiotowo ustawa o VAT nie nakłada obowiązku prowadzenia ewidencji dla celów tego podatku (art. 109 ust. 1 i 3 ustawy o VAT).

Wspólnoty mieszkaniowe w przypadku dokonywania odsprzedaży towarów i usług na rzecz właścicieli lokali korzystają do końca 2012 r. ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Dz.U. nr 138, poz. 930) oraz poz. 33 załącznika do tego rozporządzenia.

powrót VAT Ewidencje wspólnoty mieszkaniowej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________