ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Faktury wystawiane przez wspólnoty mieszkaniowe

wtorek, 04 października 2011 15:17

Faktury wystawiane przez wspólnoty mieszkaniowe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czynni podatnicy VAT są obowiązani dokumentować całą sprzedaż fakturami VAT. Sprawdź, jak jest w przypadku wspólnoty mieszkaniowej.

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział wyjątek, zgodnie z którym podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur VAT osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Do wystawienia takich faktur będą obowiązani tylko i wyłącznie na żądanie tych osób.

Zatem, co do zasady, wspólnoty mieszkaniowe zarejestrowane (zgodnie z art. 96 ustawy o VAT) jako podatnik VAT czynny nie mają obowiązku wystawiania faktur VAT dokumentujących odsprzedaż towarów i usług na rzecz właścicieli lokali, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (art. 106 ustawy o VAT oraz przepisy Rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 68, poz. 360).

powrót VAT Faktury wystawiane przez wspólnoty mieszkaniowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________