ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Odsprzedaż towarów związana z utrzymaniem lokali mieszkalnych

wtorek, 04 października 2011 15:17

Odsprzedaż towarów związana z utrzymaniem lokali mieszkalnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zwolnione z podatku są czynności wykonane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz swoich członków będących właścicielami lokali mieszkalnych, za które pobierane są opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali mieszkalnych.

Od dnia 22 września 2011 r., tzn. od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r., dokonywana przez wspólnotę mieszkaniową odsprzedaż towarów i świadczenie usług, związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych, na rzecz właścicieli lokali, tworzących tę wspólnotę, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Zwolnieniem zostały również objęte czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz, m.in. najemców lokali mieszkalnych, których właściciele należą do tej wspólnoty, za które pobierane są opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

Czynności te wykonywane w okresie od dnia 2 sierpnia 2011 r. również na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Finansów mogą z tego zwolnienia skorzystać.

Należy zwrócić uwagę, że powyższe zwolnienia dotyczą tylko towarów i usług związanych z lokalami mieszkalnymi wykorzystywanymi wyłącznie na cele mieszkaniowe (§1 pkt 5 lit. a oraz §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 198, poz. 1174).

powrót VAT Odsprzedaż towarów związana z utrzymaniem lokali mieszkalnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________