ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na smalec

środa, 05 października 2011 12:02

Stawka VAT na smalec

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, kiedy w 2011 r. na smalec przysługuje obniżona stawka podatku.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przetwarzaniu i konserwowaniu mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu. Głównym produktem działalności wytwórczej jest smalec – smalec A i smalec B o składzie: tłuszcz spożywczy wieprzowy wytapiany 67%, skwarki wieprzowe 30%, wywar z cebuli 1%, majeranek, pieprz mielony i sól. Podatnik opodatkował ww. wyroby preferencyjną stawką podatku w wysokości 3%.

Zgodnie z §3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.), do dnia 31 grudnia 2010 r., do celów m.in. opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz.U. nr 42, poz. 264 ze zm.).

Zgodnie z pismem, jakie otrzymał podatnik z Urzędu Statystycznego w 2010 r., wyroby: smalec A i smalec B o składzie: tłuszcz spożywczy wieprzowy wytapiany 67%, skwarki wieprzowe 30%, wywar z cebuli 1%, majeranek, pieprz mielony i sól (pod warunkiem, że dodawane do smalcu składniki nie wpłynęły na zmianę jego zasadniczego charakteru) mieściły się w grupowaniu PKWiU z 1997 r. – 15.11.30-50.20 „Smalec i pozostały tłuszcz wieprzowy wytapiany, spożywczy”.

Stawka podstawowa podatku wynosiła 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże w treści ustawy o VAT, przewidziano preferencyjne (obniżone) stawki podatku, a nawet zwolnienia od podatku.

Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku wynosiła 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W powyższym załączniku pod poz. 18 wymieniono mięso i produkty mięsne o symbolu PKWiU ex 15.1, z wyłączeniem tłuszczów technicznych, produktów ubocznych garbarń, skór i skórek, niejadalnych oraz usług związanych z wytwarzaniem produktów mięsnych.

Oznaczenie w załączniku danej grupy „ex” oznacza, że dana stawka odnosi się tylko do danego wyrobu/usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania stawki tylko do wyrobu/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Zatem, wynikająca z załącznika stawka podatku dotyczy wyłącznie danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

Wyroby produkowane przez podatnika, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 15.11.30-50.20, będące przedmiotem zapytania, objęte były zakresem poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Jednocześnie, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 74, poz. 444), w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stosować należało stawkę podatku VAT w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku do ustawy o VAT, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W poz. 12 załącznika do ww. ustawy, wymieniono wyroby o symbolu PKWiU ex 15.11.3 – Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu – z wyłączeniem tłuszczów technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz tłuszczów solonych, wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Klasyfikacja PKWiU: 15.11.30-50:
-    15.11.30-50.10    Smalec i pozostały tłuszcz wieprzowy wytapiany - do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi
-    15.11.30-50.20    Smalec i pozostały tłuszcz wieprzowy wytapiany, spożywczy
-    15.11.30-50.30    Smalec i pozostały tłuszcz drobiowy wytapiany, spożywczy
-    15.11.30-50.40    Smalec i pozostały tłuszcz drobiowy wytapiany, niejadalny

Podatnik stał na stanowisku, że wytwarzane przez niego wyroby zawierające w swoim składzie sól stanowiącą przyprawę, nie są tłuszczami solonymi.Wyroby zawierające w swoim składzie sól jako przyprawę nie są tłuszczami solonymi i korzystały z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 3%, na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 74, poz. 444) w związku z poz. 12 załącznika do ustawy. Będące przedmiotem sprzedaży towary, podlegały opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 3% (do dnia 31 grudnia 2010 r.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2011 r., I SA/Po 163/11 uznał stanowisko podatnika za prawidłowe (interpretacja indywidualna z dnia 29 września 2011 r.).

Organ podatkowy wskazał, że z informacji przedstawionych przez podatnika wynikało, iż wytwarzane przez niego wyroby zawierające w swoim składzie sól, nie są tłuszczami solonymi. Na okoliczność, że wyroby zawierające w swoim składzie sól jako przyprawę nie są tłuszczami solonymi, Instytut Biotechnologii (…) wydał opinię, w której wskazał, że tłuszcze solone są to tłuszcze zwierzęce poddane działaniu chlorku sodu (NaCl) w celu wydłużenia okresu trwałości surowca, tzn. ograniczenia rozwoju mikroflory i zahamowaniu działalności enzymów. Instytut na podstawie dostarczonej dokumentacji, stwierdził ponadto, że w procesie wytwarzania smalców smakowych (smalec A, smalec B) w przedsiębiorstwie podatnika używany jest nieprzetworzony tłuszcz zwierzęcy, a sól stanowi jedną z przypraw, a nie jak w przypadku „tłuszczy solonych” środek konserwujący.

Mając powyższe na uwadze organ podatkowy przyznał, że prawidłową stawką podatku VAT na ww. wyroby sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 15.11.30-50.20 „Smalec i pozostały tłuszcz wieprzowy wytapiany, spożywczy” do dnia 31 grudnia 2010 r. była stawka podatku w wysokości 3%, stosownie do poz. 12 załącznika do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Od 1 stycznia 2011 r. zmianie ulegnie wysokość stawki VAT na tłuszcze. Nowelizacja ustawy o VAT dodała ust. 2a do art. 41 oraz załącznik nr 10 do aktualnie obowiązującej ustawy o VAT.

W oparciu o nowe brzmienie przepisów oraz z uwzględnieniem danych klasyfikacyjnych wynikających z PKWiU 2008 (symbol 10.4) oraz rozporządzenie CN powiedzieć należy, iż w 2011 r. oleje i tłuszcze jadalne, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego, są opodatkowane 5 % stawką podatku VAT.

powrót VAT Stawka VAT na smalec

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________