ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Limit dla ryczałtu w 2012

poniedziałek, 17 października 2011 12:09

Limit dla ryczałtu w 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź limit dla ryczałtu ewidencjonowanego w roku 2012.

Abyś mógł skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego w 2012 r. Twój obrót za rok 2011 musi być niższy niż 661.680 zł. Limit przychodów uprawniający do kwartalnego rozliczania ryczałtu wyniesie 110.280 zł.

Podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej można opłacać także w formie zryczałtowanej. Aby skorzystać z tej formy opodatkowania należy łącznie spełnić dwa warunki:

  • wykonywana przez Ciebie działalność nie jest wykluczona ustawowo z tej formy opodatkowania,
  • kwota przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym nie przekracza limitu 150.000 euro według kursu z dnia 1 października poprzedniego roku podatkowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 150.000 euro.

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP obowiązujący w dniu 1 października 2011 r. wynosił 4,4112 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2011).

powrót Podatki dochodowe Limit dla ryczałtu w 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________