ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych dla samochodów ciężarowych w 2012

poniedziałek, 17 października 2011 13:43

Podatek od środków transportowych dla samochodów ciężarowych w 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w 2012 r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w 2012 r. wyniosą:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

0

148,27

13

14

148,27

409,76

14

15

409,76

577,27

15

577,27

1.306,34

Trzy osie

12

17

148,27

257,91

17

19

257,91

529,04

19

21

529,04

686,93

21

23

686,93

1.058,07

23

25

1.058,07

1.644,95

25

1.058,07

1.644,95

Cztery osie i więcej

12

25

686,93

696,57

25

27

696,57

1.086,99

27

29

1.086,99

1.725,68

29

31

1.725,68

2.559,60

31

1.725,68

2.559,60

powrót Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych dla samochodów ciężarowych w 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________