ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Olej przepracowany. Czy podatek VAT rozlicza nabywca?

poniedziałek, 17 października 2011 19:36

Olej przepracowany. Czy podatek VAT rozlicza nabywca?

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Moje pytanie dotyczy oleju przepracowanego. Jeśli go sprzedaję jako odpad, ponieważ dla mnie jest odpadem (mam warsztat mechaniczny), czy jest to sprzedaż złomu? Czy wystąpi odwrotne opodatkowanie - czyli obowiązek podatkowy powstanie po stronie nabywcy oleju przepracowanego? Nie znalazłam w załączniku nr 11 ustawy o VAT po zmianach z 2011 r. pozycji, w której mieściłby się olej przepracowany jako złom, ale może wynika to z innych przepisów?

Ekspertax odpowiada: Sprzedaż oleju przepracowanego podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Tzw. obciążenie odwrotne, które wynika z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT dotyczy jedynie tych towarów, które wymienione zostały w załączniku nr 11 do tej ustawy.

Oznacza to, że zasada ta nie ma zastosowania do innych towarów. W związku z tym sprzedaż przepracowanego oleju jest opodatkowana na zasadach ogólnych, przy których podatnikiem jest ich sprzedawca.

Dla takiego sposobu opodatkowania bez prawnego znaczenia pozostaje to, że oleje przepracowane zaliczają się do odpadów, które również podlegają procesowi odzysku.

Podstawa prawna:
· art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.),
· załącznik nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

 

powrót VAT Olej przepracowany. Czy podatek VAT rozlicza nabywca?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________