ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Protokół do polsko-szwajcarskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

niedziela, 23 października 2011 10:11

Protokół do polsko-szwajcarskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zmieniła się treść polsko-szwajcarskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W dniu 17 października 2011 r. wszedł w życie Protokół podpisany w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r. do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. Zmiany dotyczą m.in. należności licencyjnych, które będą podlegały opodatkowaniu tylko w państwie, w którym właściciel należności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Protokół wprowadza zmiany w zakresie opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych w relacjach polsko-szwajcarskich oraz dostosowuje wiele z zapisów Konwencji do aktualnej polityki polskiej w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Protokół rozszerza Konwencję o pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych, opartą na artykule 26 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Klauzula ta spełnia aktualne standardy krajów OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi, m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania postanowień Protokołu do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacja Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Brnie dnia 2 września 1991 r. (Dz.U. z 1993 r. nr 22, poz. 92) w zakresie opodatkowania należności licencyjnych oraz stosowania art. 12 ust. 2 ww. umowy, MF poinformował, że organy Konfederacji Szwajcarskiej poinformowały, że Szwajcaria nie pobiera w 2011 r. podatku u źródła z tytułu należności licencyjnych wypłaconych osobom nie mającym miejsca zamieszkania lub siedziby w Szwajcarii.

W związku z powyższym, stosownie do zapisów pkt 3 Protokołu do polsko-szwajcarskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, art. 12 ust. 2 Konwencji nie znajduje zastosowania, a należności licencyjne będą podlegały opodatkowaniu tylko w Umawiającym się Państwie, w którym właściciel należności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (pismo Ministra Finansów PK2/065/15/WIT/2011/164 z dnia 2 lutego 2011 r.).

Treść Protokołu jest dostępna tutaj.

powrót Podatki dochodowe Protokół do polsko-szwajcarskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________