ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Obrót złomem. Zasady po 1 kwietnia 2011

środa, 09 listopada 2011 16:46

Obrót złomem. Zasady po 1 kwietnia 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

W 2011 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady rozliczania obrotu złomem. Nowe przepisy zmieniły podstawową zasadę podatku VAT, zgodnie z którą za podatnika zawsze jest uznawany ten podmiot, który wykonuje czynności opodatkowane, jakimi, m. in. są dostawy towarów i świadczenie usług.

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. przy transakcjach związanych z obrotem złomem za podatnika uznaje się nabywcę złomu a nie jego sprzedawcę.

W 2011 r. wprowadzono zmiany w ustawie o VAT, m.in. dotyczące sposobu dokonywania wyboru opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT, katalogu odpadów przetwarzalnych (surowców wtórnych), które są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia, dokonywania rozliczeń w walucie obcej, a także definicję eksportu oraz definicję usług elektronicznych.

W dniu 9 czerwca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Ww. ustawa została opublikowana w dniu 29 czerwca 2011 r. w Dzienniku Ustaw nr 134, pod poz. 780. ...

powrót VAT Obrót złomem. Zasady po 1 kwietnia 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________