ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Obrót złomem. Zasady po 1 lipca 2011

środa, 09 listopada 2011 18:25

Obrót złomem. Zasady po 1 lipca 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Z dniem 1 lipca 2011 r. zaczęły obowiązywać kolejne nowe przepisy dotyczące obrotu złomem. Sprawdź, jaki wpływ mają nowe przepisy na zasady rozliczania odwrotnego obciążenia.

Problemy interpretacyjne związane ze złomem, które wystąpiły od 1 kwietnia 2011 r. w związku z barkiem w ustawie o VAT definicji legalnej tego pojęcia, zapewne przyczyniły się do nowelizacji przepisu z art. 17 ust. 1 pkt 7, która weszła w życie na mocy przepisów art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 134, poz. 780). Nowelizacja ta nie zmieniła zasad ustanowionych uprzednio na okoliczność transakcji obrotu złomem, które obowiązywały od dnia 1 kwietnia 2011 r.

Z tego też względu wcześniejsze wyjaśnienia w zasadzie zachowują swoją aktualność również dla stanu regulacji obowiązującej od dnia 1 lipca 2011 r.

Dlaczego mogą się pojawiać kolejne wątpliwości interpretacyjne? Pojawiać się mogą one dlatego, że ustawodawca podatkowy zmienił brzmienie przepisu z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, dodając jednocześnie do ustawy załącznik nr 11. Z tego też względu poniżej przytoczę w całości nowe brzmienie wskazanego przepisu, bo to pozwoli podjąć próbę wyjaśnienia „co dalej ze złomem”....

 

powrót VAT Obrót złomem. Zasady po 1 lipca 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________