ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Sprzedaż gruntów z budynkami. Stawka VAT

czwartek, 10 listopada 2011 12:51

Sprzedaż gruntów z budynkami. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprzedaż gruntów z budynkami należy objąć stawką VAT właściwą dla dostawy budynków. Nie należy oddzielnie opodatkowywać gruntu i budynków. W przypadku budynków i budowli trwale związanych z gruntem albo części tych budynków z podstawy opodatkowania VAT nie wyodrębnia się wartości gruntu. Tak orzekł w wyroku z dnia 10 sierpnia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1232/10).

 

Zdaniem Sądu budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie stają się przedmiotem własności właściciela gruntu i dzielą los prawny gruntu.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku budynków i budowli trwale z gruntem związanych albo części tych budynków z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, co koresponduje z uznaniem gruntów za towary w rozumieniu ustawy o VAT. W praktyce oznacza to, że grunt, z którym trwale złączone są budynki lub budowle również będące przedmiotem dostawy, opodatkowany jest wedle tej samej stawki podatkowej, co budynki i budowle na nim położone.

W przypadku gdy dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, to zwolnieniem tym objęta jest również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolniono od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, bądź pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

powrót VAT Sprzedaż gruntów z budynkami. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________