Zadatek a VAT
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zadatek a VAT

poniedziałek, 05 lipca 2010 14:21

Zadatek a VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

O ile strony umowy nie postanowią inaczej, dany zadatek ma charakter zabezpieczający wykonanie umowy, jak i odszkodowawczy, w przypadku jej niewykonania. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała.

Każda przedpłata, zaliczka czy też rata wpłacana na poczet ceny przyszłego świadczenia i otrzymana przez podmiot, który ma dostarczyć towar, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT w stosunku do tej płatności (Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z dnia 12 lutego 2010 r.).

powrót VAT Zadatek a VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________