ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zrębki wędzarnicze, drewno w postaci wiórów i kawałków. Stawka VAT

poniedziałek, 14 listopada 2011 12:24

Zrębki wędzarnicze, drewno w postaci wiórów i kawałków. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zrębki drewniane służą do wędzenia wędlin, mięsa i innych przetworów mięsnych. Zrębki wędzarnicze zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 16.10.23.0 - "drewno w postaci wiórów lub kawałków" podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%. Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 12 października 2011 r.).

 

Podatnik, który wystąpił o interpretację prowadzi działalność gospodarczą, w formie spółki jawnej. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej książce przychodów i rozchodów, według metody memoriałowej. Zajmuje się produkcją zrębek wędzarniczych. Drewno, które używane jest do produkcji zrębek nabywa z nadleśnictwa. Kupuje drewno liściaste bukowe lub olchowe. Posiada ono certyfikat drewna czystego według zasad FSC, certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi standardami FSC, co potwierdza certyfikat.

Na fakturach skupu VAT nadleśnictwo klasyfikuje je do klasy S2A. Według ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego (Dz.U. nr 93, poz. 886) Art. 10 pkt 2 - mówi o klasie S2 - wałkach i kłodach o średnicy od 7 do 13 cm, następnie Art. 12 pkt 1 ust. 1 klasyfikuje według jakości - klasa A/EEC - do której zalicza się drewno zdrowe, posiadające najwyższe cechy jakościowe, wolne od wad, lub posiadające wady mało istotne, nieograniczające jego wartości użytkowej. Na fakturach sprzedaży drewna nadleśnictwo podaje symbol PKWiU 02.20.12.0 - drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych.

Drewno jest z korą, którą usuwana jest w pierwszej fazie obróbki. Następnie zostaje rozdrobnione w maszynie zwanej rębakiem, dalej kolejno jest suszone, odpylone oraz przesiane przez sita o różnej grubości i zapakowane w worki. W zależności od zamówień worki układane są na paletach. Zrębki sprzedawane są przedsiębiorstwom, które używają je do wędzenia wędlin, mięsa i innych przetworów mięsnych. Na fakturach sprzedażowych VAT podatnik stosuje stawkę podstawową 23%.

Zrębki wędzarnicze nie zostały wymienione wśród towarów zamieszczonych w załączniku nr 3, ani załączniku nr 10 do ustawy o VAT, ani wśród towarów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), do których stosuje się obniżone stawki podatku VAT. Tym samym przy dostawie ww. towaru nie mają zastosowania preferencyjne stawki podatku VAT.powrót VAT Zrębki wędzarnicze, drewno w postaci wiórów i kawałków. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________