Niższa stawka opłaty skarbowej od 2012
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Opłaty lokalne Niższa stawka opłaty skarbowej od 2012

poniedziałek, 14 listopada 2011 18:59

Niższa stawka opłaty skarbowej od 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od 2012 r. nastąpi obniżenie opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

 

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378), wprowadza zmianę w ustawie z dnia 26 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

Obecnie opłata skarbowa od dokonania wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wynosi 6.713 zł i jest ustalona w załączniku do ww. ustawy, cześć I, poz. 29.

Ustawa deregulacyjna przewiduje obniżenie wysokości opłaty skarbowej z kwoty 6.713 zł do kwoty 1.000 zł (art. 19 ustawy deregulacyjnej).

Stosowana aktualnie wysokość opłaty nie jest uzasadniona, zwłaszcza gdy porówna się ją z wysokością opłaty za wpis oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego, a obowiązki organu w tych procedurach rejestracyjnych są zbliżone (np. w zakresie badania dokumentów).

Obniżenie wysokości opłaty stanowi dostosowanie do kosztów ponoszonych przez organ administracji w związku z tą czynnością. Badanie dokumentów w procedurze rejestracyjnej zostaje ograniczone w związku z ograniczeniem rodzaju i liczby dokumentów przedkładanych wraz z wnioskiem o wpis.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji wpływ obniżenia opłaty na stabilność finansów publicznych będzie niezauważalny. Od blisko 10 lat rocznie rejestrowanych jest 30–50 przedstawicielstw, co oznacza zmniejszenie wpływów o 170–275.000 zł w skali roku.

Ponadto stosowana obecnie wysoka kwota stanowi ograniczenie tworzenia przedstawicielstw. Jej poziom nie był korygowany na przestrzeni lat, pomimo zdecydowanego ograniczenia zakresu działania przedstawicielstw, które w początkowym okresie mogły być tworzone nie tylko w formie biur informacji czy nadzoru nad realizacją kontraktu, ale także w formie oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego i mogły wykonywać działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia.

Zgodnie z prawem wspólnotowym opłaty, które państwa członkowskie nakładają na usługodawców w związku ze stosowaniem procedur i formalności krajowych warunkujących podjęcie lub wykonywanie określonej działalności usługowej, powinny być rozsądne i proporcjonalne do ponoszonych przez właściwy organ kosztów (nie mogą tych kosztów przekraczać).

Obecnie obowiązująca opłata skarbowa nie spełnia tych kryteriów. Konieczne jest zatem jej dostosowanie.

powrót Opłaty lokalne Niższa stawka opłaty skarbowej od 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________