ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Kto nie ma obowiązku stosować kasy fiskalnej w 2011?

wtorek, 15 listopada 2011 12:06

Kto nie ma obowiązku stosować kasy fiskalnej w 2011?

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Pomimo powszechnie obowiązującego podatników VAT, dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych, obowiązku stosowania kas fiskalnych, który Minister Finansów z każdą nowelizacją przepisów ogranicza, wielu podatników ma prawo korzystać ze zwolnienia od obowiązku rejestrowania prowadzonej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej w 2011 r.

Sprawdź, kogo dotyczą zwolnienia i jakie są warunki ich stosowania.

Przepisy dotyczące kas rejestrujących przewidują wiele zwolnień, aczkolwiek trzeba pamiętać, że zwolnienia te są wyjątkiem od zasady dotyczącej wszystkich podatków VAT, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych.

 

Zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej

W przepisie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT sformułowany został w zasadzie powszechny obowiązek stosowania kas rejestrujących w przypadkach sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych (dalej osoby fizyczne). Jednakże na mocy upoważnienia ustawowego Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930), w którym ustanowione zostały dość liczne odstępstwa, polegające na okresowym zwolnieniu z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

W związku z tymi odstępstwami zauważyć muszę, że o ile przepisy ustawy o VAT są napisane językiem w miarę zrozumiałym dla podatników, to już przepisy wskazanego rozporządzenia zostały w dużej części sformułowane w sposób tak dalece skomplikowany, że dla wielu podatników są one w ogóle "nie do przejścia". Stąd też z uwagi trudno oprzeć się wrażeniu, że nie uczyniono tego celowo, ponieważ naruszenie obowiązku stosowania kasy od określonego terminu daje fiskusowi wymierne korzyści, czy to w postaci pozbawienia prawa do odliczenia 30% podatku naliczonego w przypadkach podatników niebędących osobami fizycznymi, czy też w postaci możliwości ukarania grzywną w przypadku podatników będących osobami fizycznymi.

Biorąc pod uwagę brzmienie przepisów ww. rozporządzenia muszę zauważyć, iż część zwolnień z obowiązku stosowania kasy ma charakter podmiotowy a pozostała część charakter przedmiotowy lub podmiotowo-przedmiotowy.

Charakter prawny zwolnień jest aspektem dość istotnym dla skutków prawnych danego zwolnienia. Jest tak dlatego, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z tytułu innych czynności za pomocą kasy rejestrującej, nie przenosi się na obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w zakresie czynności objętych zwolnieniem przedmiotowym.

Natomiast w przypadku zwolnień o charakterze podmiotowym lub podmiotowo-przedmiotowym jest tak, że utrata mocy obowiązującej skutkuje powstaniem obowiązku ewidencjonowania całej sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kas rejestrujących. Z tego też względu poniżej postaram się przybliżyć prawidłowy sposób rozumienia przepisów tegoż rozporządzenia, aby stały się one zrozumiałe, przez co uchronią nas przed ewentualnymi skutkami naruszenia warunków zwolnienia

powrót VAT Kto nie ma obowiązku stosować kasy fiskalnej w 2011?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________