ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zwolnienia od obowiązku stosowania kas fiskalnych u podatników na karcie podatkowej w 2011

wtorek, 15 listopada 2011 13:15

Zwolnienia od obowiązku stosowania kas fiskalnych u podatników na karcie podatkowej w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Zwolnienie ustanowione dla niektórych podatników VAT wiązało się z tym, w jaki sposób byli oni opodatkowani w podatku dochodowym osób fizycznych. Skorzystanie z niego było ściśle związane z podatnikami, którzy opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Istotne jest również to, że korzystać z niego mogą wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielne oraz spółki cywilne osób cywilnych, jeżeli ich wspólnicy wybrali tę zryczałtowaną formę opodatkowania.

Pamiętać też należy, że przy opłacaniu podatku dochodowego w formie karty podatkowej bez znaczenia pozostawała wysokość obrotu, którą osiągali podatnicy. Dlatego niektórzy podatnicy nadal mogą z niego korzystać. Sprawę regulują dwa rozporządzenie Ministra Finansów – z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 224, poz. 1797) oraz z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930).

 

Zwolnienie podmiotowe związane z kartą podatkową będącą zryczałtowaną formą podatku dochodowego (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia)

Zwolnienie ustanowione w przepisie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia miało charakter podmiotowy, ponieważ skorzystanie z niego jest ściśle związane z podatnikami, którzy opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Istotne jest również to, że korzystać z niego mogą wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielne oraz spółki cywilne osób cywilnych, jeżeli ich wspólnicy wybrali tę zryczałtowaną formę opodatkowania.

Zwolnienie to obowiązywało do 30 kwietnia 2011 r.

powrót VAT Zwolnienia od obowiązku stosowania kas fiskalnych u podatników na karcie podatkowej w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________