ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od spadków i darowizn Nowy formularz dla nabycia rzeczy i praw zwolnionych od podatku

piątek, 18 listopada 2011 12:37

Nowy formularz dla nabycia rzeczy i praw zwolnionych od podatku

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 23 października 2011 r. obowiązuje nowy formularz SD-Z2 w podatku od spadków i darowizn. Tę deklarację podatkową składają osoby, które nabyły rzeczy lub prawa od najbliższej rodziny, aby móc skorzystać ze zwolnienia darowizny lub spadku od podatku.

Nowy formularz ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku zapisu zwykłego oraz zapisu windykacyjnego.

SD-Z2 Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, który zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.), składają małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, pasierb, ojczym i macocha w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego - a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, Dz.U. nr 216, poz. 1278).

 

 

Jednak do wyczerpania nakładów druków formularzy, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., może być stosowany wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowego formularza, z wyłączeniem przypadków, gdy zgłoszenie dotyczy nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu zwykłego lub windykacyjnego.

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

SD-Z2 Zgłoszenie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych

 

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

powrót Podatek od spadków i darowizn Nowy formularz dla nabycia rzeczy i praw zwolnionych od podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________