ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Zakaz sprzedaży poza targowiskiem pod groźbą grzywny

wtorek, 22 listopada 2011 00:48

Zakaz sprzedaży poza targowiskiem pod groźbą grzywny

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprzedaż poza wyznaczonym przez organy gminy targowiskiem będzie karana grzywną. Taka zmiana zaczęła obowiązywać w Kodeksie wykroczeń.

W dniu 19 listopada 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 224, poz. 1340).

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń dodaje art. 603 zgodnie z którym, kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny (§1).

 

W razie popełnienia ww. wykroczenia można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy (§2).

Kara grzywny może wynieść od 20 do 5.000 zł.

powrót Inne Zakaz sprzedaży poza targowiskiem pod groźbą grzywny

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________