ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT dla sprzedaży nawozów azotowych

wtorek, 22 listopada 2011 09:47

Stawka VAT dla sprzedaży nawozów azotowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawkę VAT na sprzedaż chemikaliów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 20.15.31.0. (mocznik).

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT do towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT stosuje się stawkę podatku w wysokości 7%. Zgodnie natomiast z art. 146a ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku wynosi 8%.

W załączniku nr 3 ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 59 znajdują się produkty sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 20.15.3 "Nawozy azotowe mineralne, z wyłączeniem cyjanamidu wapnia".
Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU "ex" rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)".

W związku z powyższym w pozycji 59 załącznika nr 3 ustawy o VAT wyłączeniu z prawa do zastosowania preferencyjnej stawki podatku podlega jedynie cyjanamid wapnia.

Zatem sprzedaż produktów, mieszczących się w grupowaniu 20.15.31.0 PKWiU "Mocznik" - jako wymienionych pod pozycją 59 załącznika nr 3 do ustawy o VAT- podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 3 listopada 2011 r.).

W niniejszej sprawie podatnik prowadził działalność gospodarczą, m.in. w zakresie produkcji i sprzedaży chemikaliów. Wśród produkowanych, a następnie sprzedawanych przez niego towarów znajdowały się takie produkty:

  • AdBlue® - wyrób będący roztworem wodnym zawierającym od 31,8% do 33,2% mocznika i posiadający postać ciekłą stosowany do selektywnej redukcji tlenków azotu w wysokoprężnych silnikach Diesla wyposażonych w system SCR (Selective Catalytic Reduction),
  • Techniczny Roztwór Mocznika (TRM) - wyrób będący roztworem wodnym zawierający stężenie 30%, 35% albo 40% mocznika, w zależności od gatunku, i posiadający postać ciekłą stosowany do oczyszczania spalin wytwarzanych przy spalaniu węgla od tlenków azotu,
  • odczynniki mocznik czysty - wyrób będący substancją zawierającą od 99,0% mocznika i posiadający postać stałą (kryształ) stosowany do produkcji nawozów, w farmacji i kosmetyce, jako środki regulujące pH i środki przeciw zamarzaniu oraz dodatki do pasz,
  • mocznik techniczny krystaliczny - wyrób będący substancją zawierającą od 98,9% do 99,8% mocznika i posiadający postać stałą (kryształ) stosowany do produkcji nawozów, w farmacji i kosmetyce, jako środki regulujące pH i środki przeciw zamarzaniu oraz dodatki do pasz,
  • mocznik granulowany 46% - wyrób będący substancją zawierającą od 98,9% do 99,8% mocznika i posiadający postać stałą (granulat) stosowany do produkcji nawozów, żywic klejowych, jako środki regulujące pH i środki przeciw zamarzaniu oraz dodatki do pasz.

Wszystkie powyżej wymienione produkty zostały zakwalifikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu pod pozycją "20.15.31.0 PKWiU - Mocznik".

powrót VAT Stawka VAT dla sprzedaży nawozów azotowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________