ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi utrzymania czystości murawy boisk z tworzywa sztucznego

wtorek, 22 listopada 2011 10:15

Usługi utrzymania czystości murawy boisk z tworzywa sztucznego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawkę VAT na usługi utrzymania w czystości murawy boisk wykonanych z tworzywa sztucznego.

W obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. załączniku nr 3 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 174 mieszczą się "Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu" sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 81.29.12.0.

Jeżeli podatnik w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, zamierza świadczyć usługi mające na celu utrzymanie w czystości murawy boisk wykonanych z tworzywa sztucznego, które jego zdaniem sklasyfikowane są według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 81.29.12.0 "Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu", do ich opodatkowania należy stosować 8% stawkę podatku VAT.

Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 4 listopada 2011 r.).

powrót VAT Usługi utrzymania czystości murawy boisk z tworzywa sztucznego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________