ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Wzory urzędowych formularzy wniosków dotyczących ksiąg wieczystych

wtorek, 22 listopada 2011 11:54

Wzory urzędowych formularzy wniosków dotyczących ksiąg wieczystych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak uzyskać i ile kosztuje uzyskanie odpisu z ksiąg wieczystych.

Wzory urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz.U. nr 156, poz. 1527).

Formularze te udostępniane są nieodpłatnie w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych oraz w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (komórka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości), a także za pośrednictwem Internetu na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

Zadaniem CIKW jest wydawanie odpisów ksiąg prowadzonych w systemie informatycznym oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg. Wniosek o wydanie odpisu zwykłego, zupełnego lub zaświadczenia o zamknięciu księgi prowadzonej w systemie informatycznym można złożyć:

  • na urzędowym formularzu,
  • bezpośrednio,
  • korespondencyjnie w CIKW lub w jej ekspozyturze.

Wniosek niezłożony na formularzu, nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony lub opłacony w wysokości niższej od należnej pozostawia się bez nadania biegu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę wraz z podaniem przyczyn.

Wysokość opłat od wniosków za odpisy i zaświadczenia reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz.U. nr 156, poz. 1528).

  • od wniosku o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych;
  • od wniosku o wydanie odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych;
  • od wniosku o wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń.

Do wniosku składanego bezpośrednio do CIKW należy dołączyć oryginalny dowód wniesienia opłaty za wydanie odpisu (zaświadczenia) uiszczonej na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000.

Do wniosku składanego w ekspozyturze CIKW należy dołączyć oryginalny dowód uiszczenia opłaty na rachunek bankowy sądu, przy którego wydziale prowadzona jest ekspozytura, lub opłaty w kasie tego sądu.

powrót Inne Wzory urzędowych formularzy wniosków dotyczących ksiąg wieczystych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________