ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Nie wzrośnie akcyza na alkohol ani na gaz

środa, 23 listopada 2011 16:00

Nie wzrośnie akcyza na alkohol ani na gaz

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nie wzrośnie akcyza na gaz (LPG) ani na alkohol, zapewnia Minister Finansów. Planowana od 2012 r. podwyżka podatku akcyzowego na olej napędowy, biopaliwa, biokompomenty oraz wyroby tytoniowe oraz węgiel i koks jest spowodowana koniecznością dostosowania prawa polskiego do wymogów dyrektyw unijnych.

 

Podwyżka akcyzy na paliwa płynne spowoduje wzrost ich ceny o ok. 18 gr na litrze oleju napędowego. Tak szacuje Minister Finansów.

Dla państw które nie przyjęły euro, stosowane są kursy obowiązujące w pierwszym dniu roboczym października i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Kursy te stosuje się od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Obowiązujący na rok 2012 kurs euro wynosi 4,3815 zł (w 2011 r. kurs wynosi 3,9370 zł). Stąd konieczność skorygowania stawek akcyzy na:

•    paliwa do silników odrzutowych,
•    oleje napędowe oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami,
•    biokomponenty stanowiące samoistne paliwa.

Dodatkowo w przypadku paliw istotną rolę w podwyżce spowodowała wyższa opłata paliwowa (od stycznia 249,92 zł/1.000 litrów), która wzrosła o 4,2% w stosunku do roku 2011 (239,84 zł/1.000 litrów).

Podwyżka akcyzy wynosi 4,2%, stawki podatku akcyzowego w 2012 r. wyniosą zatem:

•    paliwa do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 – 1.446 zł/1.000 litrów,
•    olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1.196 zł/1.000 litrów,
•    biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1.196 zł/1.000 litrów.

Wzrost stawek akcyzy na papierosy wynika z konieczności osiągnięcia unijnego minimum podatkowego na papierosy. Polska do 31 grudnia 2017 r. ma możliwość korzystania z okresu przejściowego. Jednakże oznacza to konieczność corocznego podnoszenia stawek akcyzy na papierosy, tak aby wymagane minimum (co najmniej 60% ŚWC, nie mniej niż 90 euro na 1.000 sztuk od wszystkich papierosów) zostało osiągnięte w przewidzianym do tego terminie, tzn. na dzień 1 stycznia 2018 r.

 

powrót Akcyza Nie wzrośnie akcyza na alkohol ani na gaz

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________