ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Wykonanie instalacji grzewczej. Stawka VAT

środa, 07 grudnia 2011 19:47

Wykonanie instalacji grzewczej. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy w związku z całościowym wykonaniem instalacji grzewczej, tj. instalacja grzewcza plus gruntowy wymiennik, będący niezbędnym elementem pompy cieplnej należącej do całościowego systemu grzewczego i stanowiący integralną część wykonywania usługi, w obrębie działki inwestora i w budynkach nie przekraczających 300 m2, można zastosować stawkę 8% w odniesieniu do całej usługi, tak więc także do etapu prac wykonania gruntowego wymiennika dolnego źródła.

W interpretacji indywidualnej z dnia 4 sierpnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wypowiedział się na temat stawki podatku VAT dla usługi polegającej na wykonaniu instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym oraz poza nim.

 

Organ podatkowy zauważył, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne.

Dział ten obejmuje grupy budynków:

  • 111 - mieszkalnych jednorodzinnych,
  • 112 - o dwóch mieszkaniach i wielo mieszkaniowe,
  • 113 - zbiorowego zamieszkania.

Powyższe rozporządzenie wskazuje, iż budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a i pkt 2 Prawa budowlanego wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Stosownie do art. 3 pkt. 7 Prawa budowlanego, przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Zatem skoro podatnik wykonuje całościowo instalację grzewczą, tj. instalacja grzewcza plus gruntowy wymiennik, będący niezbędnym elementem pompy cieplnej należącej do całościowego systemu grzewczego, stanowiący integralną część wykonywanej usługi, w obrębie działki inwestora i w budynkach mieszkalnych nie przekraczających 300 m2, opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT podlegać będą jedynie usługi, polegające na wykonywaniu instalacji grzewczej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2), stanowiących jego integralną część. Natomiast wykonywanie instalacji grzewczej poza bryłą budynku (polegające np. na wykonaniu gruntowego wymiennika) objęte będzie 23% stawką podatku.

powrót VAT Wykonanie instalacji grzewczej. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________