ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Od marca 2012 wzrasta składka na ubezpieczenie rentowe

niedziela, 27 listopada 2011 15:19

Od marca 2012 wzrasta składka na ubezpieczenie rentowe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wzrośnie wysokość składki rentowej o 2 punkty procentowe po stronie pracodawców. Jest już gotowy projekt ustawy zmieniającej ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie od dnia 1 marca 2012 r.

 

Premier w swoim expose zwrócił uwagę na konieczność szukania oszczędności oraz zwiększenie dyscypliny finansowej. Jako jedno ze źródeł rosnącego zadłużenia państwa wskazał deficytowy fundusz rentowy. Źródłem powiększającego się deficytu w tym obszarze jest dokonane w 2007 r. zmniejszenie składki na ubezpieczenie rentowe z 13% do 6%, które spowodowało niedobór w systemie rentowym.

Zgodnie z szacunkami wynikającymi z projektu ustawy budżetowej na 2012 r. kwota deficytu w tym funduszu, w przypadku pozostawienia składki na dotychczasowym poziomie, oscylowałaby w granicach 16 mld zł. To spowodowało, że w pierwszej kolejności rząd postanowił szukać możliwości zmniejszenia deficytu i oszczędności właśnie w tym obszarze.

Realizując powyższe zamierzenie, przygotowano projekt zawierający propozycję podniesienia składki rentowej o 2 punkty procentowe po stronie pracodawców. Na skutek tej zmiany składka na ubezpieczenie rentowe wzrośnie z 6% do 8% i będzie kształtowała się na poziomie 1,5 % po stronie ubezpieczonego i 6,5 % po stronie płatnika składek. W przypadku pracodawców oznacza to powrót do wcześniejszych uregulowań.

Ta zmiana pozwoli ograniczyć deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie funduszu rentowego o około 6,5 mld w skali roku oraz zwiększyć pokrycie wydatków funduszu rentowego wpływami ze składek z niewiele ponad 60% do blisko 80% w 2012 r., a w perspektywie wieloletniej powinno doprowadzić do zbilansowania się wpływów i wydatków funduszu rentowego.

powrót ZUS i Prawo pracy Od marca 2012 wzrasta składka na ubezpieczenie rentowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________