ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach 2012

niedziela, 27 listopada 2011 19:34

Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jest już gotowy projekt zmian w przepisach emerytalnych, który został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Bardzo korzystnym rozwiązaniem jest uznanie okresów nieskładkowych przed 1 stycznia 1999 r., wynikających np. z urlopów wychowawczych za okresy składkowe, tak jak pod rządami obecnie obowiązujących przepisów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzi zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Zgodnie z obecnymi przepisami ubezpieczeni mają prawo przejścia na emeryturę po ukończeniu 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Wyjątkowo od dnia 1 stycznia 2009 r, prawo przejścia na emeryturę finansowaną z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed ukończeniem tego wieku ustawodawca pozostawił jedynie górnikom. Ponadto prawo to zachowały osoby, które do końca ubiegłego roku spełniły warunki ustawowe, uprawniające do przejścia na emeryturę przed ukończeniem ustawowego wieku, ale dotychczas z tego prawa nie skorzystały (np. nauczyciele)

powrót ZUS i Prawo pracy Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________