ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Stawki podatku dochodowego w 2012

poniedziałek, 28 listopada 2011 12:41

Stawki podatku dochodowego w 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Stawki podatku dochodowego w 2012 r. pozostają bez zmian.

Nie zmienią się stawki podatku dochodowego w 2012 r. Na tym samym poziomie pozostają progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek oraz roczny dochód niepowodujący powstania obowiązku podatkowego.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W 2012 r. podatek wynosi:

Do kwoty 85.528 zł podatek wynosi 18% (minus kwota zmniejszająca podatek, tj. 556,02 zł).
Ponad 85.528 zł podatek wynosi 14.839,02 zł plus 32% od nadwyżki ponad kwotę 85.528 zł.
____________________________________

Kwota zmniejszająca podatek dochodowy od osób fizycznych

W 2012 r. kwota ta wynosi:
miesięcznie - 46,33 zł
rocznie - 556,02 zł.
____________________________________

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

W 2012 r. kwota ta wynosi 3.091 zł.

powrót Podatki dochodowe Stawki podatku dochodowego w 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________