ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót PCC Wierzyciel za granicą. Czy jest PCC od umowy pożyczki?

poniedziałek, 28 listopada 2011 16:41

Wierzyciel za granicą. Czy jest PCC od umowy pożyczki?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pożyczka pieniędzy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli prawo majątkowe, które jest jej przedmiotem, wykonywane jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro w momencie zawarcia umowy pożyczki wierzyciel ma siedzibę za granicą, więc umowa pożyczki nie będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu wynikającemu z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tak uznał w niedawno wydanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.

W 2009 r. spółka, wystąpiła do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy pożyczki. Spółka wyjaśniła, iż jako spółka prawa holenderskiego, z siedzibą w Holandii, zamierza zaciągać pożyczki od osób fizycznych albo osób prawnych mających miejsce zamieszkania/siedzibę na terytorium Polski. Pożyczkodawca nie będzie podmiotem świadczącym profesjonalnie usługi pośrednictwa finansowego, podatnikiem VAT, ani udziałowcem/akcjonariuszem spółki.

 

W momencie zawarcia umowy pożyczki pieniądze będą znajdowały się na prowadzonym w Polsce rachunku bankowym pożyczkodawcy. Pożyczka zostanie wykonana poprzez przelew środków pieniężnych z rachunku bankowego pożyczkodawcy na rachunek bankowy spółki znajdujący się w Holandii. Spółka zwróci pieniądze na rachunek bankowy pożyczkodawcy prowadzony w Polsce. Umowa pożyczki może być zawarta bądź na terytorium Polski, bądź poza tym terytorium, a umowa ta będzie podlegać prawu holenderskiemu.

W związku z powyższym zadano pytanie, czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b w związku z art. 1 ust. 4 ustawy o z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2007 r., nr 68 poz. 450 ze zm.) planowana pożyczka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

powrót PCC Wierzyciel za granicą. Czy jest PCC od umowy pożyczki?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________