ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Kiedy prezent dla kontrahenta jest wolny od podatku?

piątek, 02 grudnia 2011 03:11

Kiedy prezent dla kontrahenta jest wolny od podatku?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Prezenty dla kontrahentów, związane z promocją i reklamą są do określonej kwoty zwolnione z podatku. Promocja i reklama ma na celu zwiększenie popytu na towary lub usługi sprzedawane przez podmiot prowadzący akcje promocyjne i reklamowe. Reklama i promocja są skierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców towarów lub usług.

Zatem nieodpłatnie przekazanie kontrahentom prezenty (długopisy, kalendarze, pióra, świąteczne gadżety, ozdobne kosze zawierające kawę i słodycze) opatrzone logo firmy, bądź też zapakowane w opakowanie opatrzone logo firmy korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasadniczo od przychodów zaliczanych do tzw. innych źródeł nie pobiera się zaliczki na podatek ani zryczałtowanego podatku dochodowego (wyjątkiem są np. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy lub organ rentowy). Dlatego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które nie są z tego tytułu (dokonywania wypłat należności lub świadczeń zaliczanych do przychodów z innych źródeł) zobowiązane do poboru zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, mają obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów na formularzu PIT-8C.

Wręczanie prezentów o niskiej wartości (przychody z innych źródeł), oznaczonych logo firmy ma na celu jej popularyzację poprzez rozpowszechnianie wiedzy o jej istnieniu oraz budowanie pozytywnych skojarzeń. Takie działanie należy zatem zaliczyć do promocji i reklamy firmy. Zatem na przedsiębiorcy w tym wypadku nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy, poszczególnym obdarowanym.

Wolna od podatku jest, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Zwolnienie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Zwolnienie, o którym mowa ma zastosowanie w przypadku otrzymania od świadczeniodawcy nieodpłatnego świadczenia w związku z jego promocją lub reklamą. Zwolnienie w praktyce ma zastosowanie do nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach akcji promocyjno – reklamowych, w czasie których wręcza się drobne gadżety reklamowe i promocyjne takie jak: kalendarze, upominki i drobne prezenty w postaci materiałów piśmiennych, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.

Aby przekazane świadczenie było wolne od podatku dochodowego musi spełniać następujące warunki:

  • musi nastąpić w związku z promocją  lub reklama świadczeniodawcy,
  • jednorazowo nie może być wyższe niż 200 zł,
  • nie może być przekazane pracownikowi lub osobie, która pozostaje ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Będzie też wolne od VAT, jako prezent małej wartości, gdy nie przekroczy wartości 100 zł, a świadczeniodawca ujmie dane osoby otrzymującej prezent (pozwalające na jej identyfikację) w ewidencji prowadzonej w tym celu.

powrót Podatki dochodowe Kiedy prezent dla kontrahenta jest wolny od podatku?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________