ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zawieszenie działalności przez podatnika VAT UE

poniedziałek, 05 grudnia 2011 20:43

Zawieszenie działalności przez podatnika VAT UE

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez podatników VAT UE, mają oni obowiązek składać deklaracje podatkowe.

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, podatnicy VAT czynni co do zasady nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Tak wynika z art. 99 ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Od dnia 1 kwietnia 2011 r. powyższe również dotyczy podatników zarejestrowanych jako podatników VAT UE, jeżeli nie dokonali oni transakcji wewnątrzwspólnotowych za ten okres.

 

Do podatników VAT UE, którzy dokonali takiego zawieszenia działalności w trybie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie ma zastosowania przepis art. 97 ust. 15 ustawy o VAT dotyczący wykreślenia ich z rejestru podatników VAT UE.

Przepis ten dotyczy bowiem tylko takich przypadków, w których podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE nie zawiesił działalności. Natomiast podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy powiadomili zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i którzy nie dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie są obowiązani do składania deklaracji dla podatku VAT, tym samym nie są w ogóle objęci zakresem art. 97 ust. 15 ustawy o VAT.

powrót VAT Zawieszenie działalności przez podatnika VAT UE

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________