ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Nowe formularze CIT

wtorek, 13 grudnia 2011 13:41

Nowe formularze CIT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2012 r. będą obowiązywać nowe formularze deklaracji podatkowych. Nowe wzory będą miały zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r.

Wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. nr 265, poz. 1575). Określono nowe wzory następujących deklaracji podatkowych:

 1. deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R),
 2. deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR),
 3. deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R),
 4. deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z),
 5. deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R),
 6. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8),
 7. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8A),
 8. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8B),
 9. oświadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-5),
 10. informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O),
 11. informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D),
 12. informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7),
 13. informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R).

Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., a zakończy się po tym dniu, do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym stosują wzory formularzy w brzmieniu określonym rozporządzeniem. Nie dotyczy to deklaracji, zeznań, oświadczeń i informacji podatkowych złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na formularzach dotychczasowych.

Poniżej wzory nowych formularzy CIT do pobrania.

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

CIT-6R Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych...

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

CIT-6AR Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

CIT-9R Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

CIT-10Z Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnyc...

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

CIT-11R Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu u...

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od...

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

CIT-8A Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

CIT-8B Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

CIT-5 Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w z...

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

CIT-8O Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

CIT-D Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych przekazanych darowiznach

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

CIT-7 Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z ...

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

IFT-2 IFT-2R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od ...

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

powrót Podatki dochodowe Nowe formularze CIT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________