ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Stawka podatku dla budynków i ich części zajętych na świadczenia zdrowotne

wtorek, 13 grudnia 2011 21:06

Stawka podatku dla budynków i ich części zajętych na świadczenia zdrowotne

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czasowe sporadyczne wykorzystywanie pomieszczeń zakwaterowania kuracjuszy do udzielania świadczeń zdrowotnych uzależnione od losowych zdarzeń (choroby kuracjusza) nie zmienia istoty tych pomieszczeń z pomieszczeń zamieszkiwania na pomieszczenia zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Tak uznał w wyroku z dnia 28 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

Z aktualnego brzmienia przepisu, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., wynika, że preferencyjna stawka podatku od nieruchomości dotyczy budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

 

Ustawodawca uznał zatem za słuszne postulaty zainteresowanego tą kwestią "środowiska uzdrowiskowego" i objął stawką obniżoną wszystkie pomieszczenia zarówno te bezpośrednio związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, jak i te pośrednio związane z tą działalnością.

Nowelizacja ta potwierdza postawioną w orzecznictwie NSA i WSA tezę, że przed zmianą przepisów z preferencyjnej stawki mogły korzystać jedynie pomieszczenia stricte zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

powrót Podatek od nieruchomości Stawka podatku dla budynków i ich części zajętych na świadczenia zdrowotne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________