ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót PCC Można uniknąć 20% stawki PCC

środa, 14 grudnia 2011 12:14

Można uniknąć 20% stawki PCC

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Najczęściej to czynności organu zmierzające do wyjaśnienia określonych źródeł finansowania "przymuszają" podatnika do ujawnienia określonych okoliczności sprawy, np. zawarcia umowy pożyczki. Sprawdź, jak nie zapłacić 20% sankcyjnej stawki podatku od czynności cywilnoprawnych.

Użyte w art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych słowo "powołanie się" powinno być rozumiane nie jako inicjowanie czegoś, lecz wskazywanie na coś niezależnie od formy, ujawnienie. Tak orzekł w dniu 16 listopada 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

 

Orzeczenie zostało wydane na skutek kontroli w zakresie podatku VAT u podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W toku postępowania, aby udokumentować źródło posiadanych pieniędzy na zakup helikoptera, powołał się on na umowę pożyczki.  Z tytułu ww. umowy podatnik nie zapłacił podatku od czynności cywilnoprawnych, ani nie złożył deklaracji podatkowej.

Sąd uznał, że do rozważenia po pierwsze na tle sporu pomiędzy stronami pozostaje w niniejszej sprawie kwestia, kiedy może być zastosowana wyższa, sankcyjna stawka podatku, 20%. Według podatnika może to nastąpić dopiero po upływie terminu przedawnienia (po wygaśnięciu obowiązku zapłaty kwoty według stawki niższej - 2%). Bezspornym w sprawie jest zaś, że termin do zapłaty kwoty według stawki niższej nie upłynął

powrót PCC Można uniknąć 20% stawki PCC

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________