ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na roboty malarskie

czwartek, 15 grudnia 2011 13:35

Stawka VAT na roboty malarskie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawkę VAT obowiązującą w 2011 r. na roboty malarskie.

Stawka 8% VAT ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, bez względu na symbol PKWiU, pod jakim usługi zostały sklasyfikowane.

Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym to obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity stawkę 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Stawkę 8% VAT stosuje się również do robót konserwacyjnych, bez względu na symbol PKWiU, pod jakim zostały sklasyfikowane, gdy dotyczą:

  • obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  • lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12,
  • budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie 1264.

Roboty konserwacyjne to roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Na podstawie powyższego należy powiedzieć, że stawkę obniżoną można stosować również do prac malarskich (PKWiU 43.34.1 Roboty malarskie), a także wymiany okien i drzwi.

Zastosowanie 8% stawki VAT nie jest możliwe natomiast w przypadku wszelkich robót remontowo-budowlanych, które są wykonywane, np. przy ogrodzeniach posesji, czy to budynków jednorodzinnych, czy też wielorodzinnych, choćby i spełniały one wyżej wymienione warunki powierzchni użytkowej.

Nie będzie to możliwe z tego względu, że ogrodzenia stanowią odrębny od budynków obiekt, określany w przypisach ustawy Prawo budowlane, jako urządzenia budowlane. Z tego względu zastosowanie będzie miała tu 23% stawka VAT.

powrót VAT Stawka VAT na roboty malarskie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________