ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ulga internetowa za 2011. Internet mobilny

poniedziałek, 19 grudnia 2011 18:08

Ulga internetowa za 2011. Internet mobilny

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnik ma prawo odliczyć w ramach ulg podatkowych, tzw. ulgę internetową. Sprawdź czy obejmuje także Internet mobilny.

W związku ze zmianą brzmienia art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. w ramach ulgi internetowej za 2011 r. można odliczyć również wydatki na Internet mobilny (ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. nr 178, poz. 1478). Ulga jest limitowana i pozwala na odliczenie wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Wcześniejsze brzmienie przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące do końca 2010 r. nie obejmowało zagadnienia korzystania z Internetu również za pośrednictwem urządzeń mobilnych w komputerach lub telefonach komórkowych, stąd też powstała propozycja usunięcia z przepisu wyrazów „w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika”.

Zgodnie z dotychczasowymi poglądami Ministerstwa Finansów, nie ma przeszkód aby w takiej sytuacji odliczyć także wydatki za mobilny Internet, jednak usankcjonowanie tej możliwości w omawianym przepisie wydaje się być w pełni uzasadnione. Ponadto z uwagi na to, iż w Polsce dostęp do Internetu wciąż nie jest powszechny, ale w wielu sytuacjach wręcz jest niezbędny (np. w edukacji) zaproponowano rozszerzenie zakresu regulacji, również na wydatki za korzystanie z Internetu w kawiarence internetowej, oczywiście pod warunkiem udokumentowana ich wysokości.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ww. ustawy wydatkiem podlegającym odliczeniu były jedynie wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

powrót Podatki dochodowe Ulga internetowa za 2011. Internet mobilny

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________